Procedure for salg af lejlighed

Såfremt man ønsker at overdrage sin andel, skal der rettes henvendelse til administrator, således at syn af lejligheden kan iværksættes med henblik på udarbejdelse af vurderingsrapport.

Når vurderingsrapporten foreligger, kan maksimal-prisen for andelslejligheden opgøres, og når aftalen med ny erhverver foreligger, orienteres administrator herom med oplysninger om pris, overtagelsesdag samt navn på erhverver, hvorefter administrator drager omsorg for udarbejdelse af overdragelsesaftale og brugsretsaftale.

Omkostninger til vurderingsrapport afholdes af sælger, og omkostninger til udarbejdelse af overdragelsesaftale, deles mellem sælger og køber, mens køber betaler omkostninger for udarbejdelse af brugsretsaftale.

I det omfang sælger er i besiddelse af andelsbevis, skal dette overdrages til administrator, førend overdragelsessummen kan frigives til sælger. Såfremt andelsbevis ikke forefindes, underskrives bortkomsterklæring, og der betales gebyr herfor, samt for udarbejdelse af nyt andelsbevis.

%d bloggers like this: