Gården (matr. 1310 mfl.)

Én ting er at vi holder vores bygninger så fint – husk også at værne om gårdmiljøet. Dette gør du bl.a. gennem at:

  • Holde cykler væk fra portene ved Vedbækgade og ved indgangene til hoveddøren på Nørrebrogade 193 samt i opgangene.
  • At pakke pap sammen før du lægger det i affaldscontainerne


Kontakt til gårdlauget

  • Ved kontakt til gårdlauget anbefales at man i første instans henvender sig til sin forenings repræsentant for, dvs. ikke bestyrelsen. Se venligst i  referatet fra gårdlaugets generalforsamling for at se hvem der aktuelt er vores repræsentant i AB NVB.
  • Gårdlauget kan dog også kontaktes på e-mail: gaarden@ourserver.dk
    Der findes også en fælles facebook gruppe, ‘Drage Gården- Nørrebro-Skodsborg-Nordbane- Vedbækgade‘ for hele gården, som løbende bliver opdateret med nyheder mm.


Storskrald

  • Der er ikke længere storskraldsrum i relation til skralderummet i gården. Omtrent hver kvartal stiller gårdlauget en container til rådighed, således at beboere kan komme af med sit storskrald. Er det ikke muligt at vente på dette, så er nærmeste genbrugsplads Bispeengen.
  • Det er gårdlauget som står for at bestille container hjem. For mere information om dette, kan holde sig opdateret på gårdlaugets Facebook side eller kontakte gårdlauget via e-mail. Se næste afsnit.

 

 

%d bloggers like this: