Bestyrelsesmøde d. 4/12-17

Tilstede: Dorthe, Helene & Simon
Referent: Simon

Dagsorden

 • Henvendelser fra Jan Krolak
 • Markise & Jarus
 • Advokat Ida Daugaard
 • Hvem skal fremover varetage pasning af varmekælderen
 • Annie Hoff & vandskade på loft
 • Antenne på loftet
 • Regning fra årsgennemgang af kælderen
 • Overdragelse af lejligheder
 • Støjgener fra slagter
 • Vinduespudsning

Bestyrelsesmøde d. 7/11-17

Tilstede: Dorthe, Helene & Simon
Referent: Simon

Dagsorden

 • Opfølgning fra generalforsamling
  • Referat
  • Husorden
  • Vedtægter
  • Årsregnskab
  • Jan Krolak & slagteren
  • Tilstandsrapport
 • Henvendelse fra Jarus ang. markiser
 • Retssag vs. rejsebureau
 • Advokat Ida Daugaard
 • Gårdlaugets opslag bliver konsekvent pillet ned af opslagstavlen
 • Manglende sedler med tider i vaskekælderen
 • Radious aflæsning
 • Barnevognsrum
 • Jan Krolak ønsker ikke længere at passe fyrkælderen
 • Automatisk udluftning på 5. sal
 • 1-års gennemgang af kælderen
 • Annie Hoff & vandskade på loft
 • Rene VVS & antenne på loft