Der har i starten af det nye år været problemer med varmen i vores foreningen. Dette har skyldtes at et vandrør var sprunget, således at anlægget tabte vand. Rene Rosenqvist burde have ordnet problemet dags dato. Samtidig er der blevet installeret en nyt system, der burde medføre at beboere på femte sal burde være sikret varme bedre end hidtil.

Alle bedes venligst lufte deres radiatorer for luft.