Andelsboligforeningen A/B NØRREVEDBÆK

Arial view AB NVB2

Velkommen til hjemmesiden for A/B NørreVedbæk. Hjemmesiden henvender sig primært til dig som er andelshaver i foreningen. Se venligst fanen nyheder for at være opdateret om hvad der sker i vores andelsboligforening

Formålet er at gøre information let tilgængelig, således at du og bestyrelsen i hverdagen sparer tid og kræfter i forhold til at opnå viden om en lang række forhold.

Du vil på hjemmesiden kunne finde følgende information: vedtægter, ordensregler, regnskaber for foreningen, generalforsamlingsreferater, telefonnumre til anbefalede håndværkere, vaskeordning, gårdlaugsforhold, mv.  Vi håber alle vil deltage aktivt i at gøre denne hjemmeside bedre – kom gerne med idéer og forslag til nyt og bedre indhold.

Vi opfordrer til at alle henvendelser til bestyrelsen sker via denne hjemmeside (se fanen kontakt). Alle henvendelser tilstræbes behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

En lille bøn: at være medlem af bestyrelsen gør ikke os til et serviceorgan, som er til for at løse alle problemer. Men vi hjælper naturligvis gerne hvor vi kan. Vi håber du vil tage godt imod hjemmesiden som kan være et nyttigt værktøj i bestræbelserne på at højne kommunikation og effektivisere din søgen efter informationer.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen